Aktivity naší mateřské školy

Jsme si vědomi toho, jak důležitým místem je mateřská škola pro rozvoj osobnosti, proto účelně a pestře využíváme daný čas pro harmonický rozvoj dítěte. 

Pro děti během školního roku pořádáme:

 • Mikulášskou nadílku
 • Vánoční besídku, jako setkání žáků, rodičů a zaměstnanců školy
 • den na horách
 • karneval
 • oslavu Dne matek
 • naučné stezky na zahradě MŠ
 • tvoření s rodiči
 • školní výlet
 • oslavu Dne dětí
 • každoročně se u nás koná "Rozloučení se školáky" pro děti odcházející do ZŠ
 • vyvrcholením celoroční spolupráce je zahradní slavnost pro rodiče, děti a širokou veřejnost
 • navštěvujeme pravidelně divadelní, hudební i filmová představení V Kulturním zařízení města Valašské Meziříčí