GDPR

Jméno a příjmení pověřence pro ochranu osobních údajů: Michaela Škrobánková

Telefonický kontakt:          +420 733 137 754

E- mail kontakt:            skrobankova@hranickarozvojova.cz


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ