GDPR

Jméno a příjmení pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Monika Maňáková

Telefonický kontakt:          +420 736 278 378

E- mail kontakt:            manakova.gdpr@gmail.com


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ