Informace pro rodiče

 

 

Vážení a milí rodiče,

pro Vaši základní a rychlou orientaci Vám přinášíme následující informace k zápisu pro přijímání k předškolnímu vzdělávání dětí

od 1. 9. 2023.

Doba zápisu: 16.5.2023 od 8 hodin do 15 hodin

V případě jakýchkoli dotazů  můžete získat informace u ředitelky školy na telefonním čísle 739369374.

Které děti jsou přijímány přednostně?

-          

Děti s místem trvalého pobytu ve Valašském Meziříčí, které k 31. 8. 2023 dovrší 5 let.

-          

Děti s místem trvalého pobytu ve Valašském Meziříčí, které k 31. 8. 2023 dovrší 4 roky.

-          

Děti s místem trvalého pobytu ve Valašském Meziříčí, které k 31. 8. 2023 dovrší 3 roky.

Které děti nejsou přijímány přednostně?

-          

Děti s místem trvalého pobytu mimo Valašské Meziříčí, a to děti, které k 31. 8. 2023 dosáhnou 5 let, 4 let, 3 let nebo 2 let.

-          

Děti, které k 31. 8. 2023 nedosáhnou 3 let, a to bez ohledu na místo trvalého pobytu.

Tyto děti mohou být přijaty pouze tehdy, když jsou přijaty všechny děti s právem přednostního přijetí.

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se rozhoduje ve správním řízení.

Před vydáním rozhodnutí máte možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to od čtvrtka 25. 5. do středy 31. 5. 2023.

Nejdříve 1. 6. budou vydána rozhodnutí.

Valašské Meziříčí 17.4.2023

Alena Janyšková, DiS., ředitelka