Informace pro rodiče

CO SE MI LÍBÍ NA VALAŠSKU
Děti naší MŠ z berušek a myšek se účastnily výtvarné soutěže ANNY,
pořádané ke Dni dětí 2020. Ocenění převzalo 5 dětí společně s rodiči přímo v agentuře,ostatní účastníci obdrželi diplom.      
Přejeme malým malířům další báječné výtvarné nápady.
Společné foto dětí
Co se mi líbí na Valašsku
Obrázek - domečky
Obrázek u lesa

ZMĚNY V MŠ
Vážení rodiče, 
od 1.7.2020 je zástupkyní statutárního orgánu MŠ Kraiczova Valašské Meziříčí Marie Pobořilová do doby nástupu nového ředitele, který vzejde z řádného konkursního řízení.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Vážení rodiče,
s účinností od 1. 8. 2020 je stanoven finanční limit na nákup potravin pro školní stravování takto:
Strávníci do 6 let    –  35 Kč/ den    ( přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim)

Strávníci 7 – 10 let –  37 Kč/den  ( přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim)

STANOVENÍ FINANČNÍCH LIMITŮ NA NÁKUP POTRAVIN PRO ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Bc. Petra Přikrylová,

vedoucí stravování


 

DOKUMENTY PRO RODIČE DĚTÍ PŘIJATÝCH K PV OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 
Vážení rodiče, prosím o vyplnění dokumentů, které budou součástí dokumentace dítěte. Vyplněné a oběma rodiči podepsané dokumenty přineste do MŠ Kraiczova (v týdnu 22.06.-26.06.2020).Dokumenty můžete vhodit zalepené obálce do poštovní schránky, která je na plotě naší MŠ u vstupní branky.  
Dokumenty:
lic. Iveta Kývalová, pověřena řízením MŠ Kraiczova
 
 

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ
Vážení rodiče,
v pondělí 15.6.2020 od 8:45 hodin proběhne fotografování dětí (pouze společné fotografie tříd) - cena 40Kč.
Počítejte s fotografováním venku.

S pozdravem
zaměstnanci MŠ

 

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ PŘIHLAŠUJÍ DĚTI DO NAŠÍ MŠ K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU OD 27.7.-21.8.2020
Vážení rodiče, 
prosím, vyplněné a podepsané Žádosti o přijetí dítěte k PV na prázdninový provoz - vhoďte do schránky od 8hod do 15hod , která je na plotě u vstupní branky.
Stáhněte si formuláře:
1. Přihlášku ke školnímu stravování
2. Zmocnění k odvádění dítěte z MŠ
3. Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte
4. Školní matrika - dítě, prázdninový provoz
Prosím, vyplněné formuláře 1. - 4. vyplňte a přineste s sebou první den, kdy k nám přivedete dítě k prázdninovému provozu. 
lic. Iveta Kývalová, pověřena řízením MŠ Kraiczova


''ÚPLATA'' ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, KVĚTEN 2020
Vážení rodiče,
oznamujeme Vám tímto, že úplatu za PV (měsíc květen 2020) stanovujeme na 245Kč/dítě, MŠ zahájila provoz 18.5.2020.

S pozdravem
lic. Iveta Kývalová

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU MŠ VE VM 2020

(Tato "Žádost k PP" je pro děti z MŠ Kraiczova)

Vážení rodiče, 

"Žádost k PP" a přihláška ke školnímu stravování, je ke stažení zde: žádost k prázdninovému provozu mš prihlaska_ke_skolnimu_stravovani.pdf.

1. Žádost k PP vypňte, podepište a předejte p. učitelkám, které mně Žádost k PP předají k potvrzení a podpisu (do 29.05.2020).
2. Vyplněnou a podepsanou od ředitelky školy Vám p. učitelky předají.
3. Žádost k PP si rodiče podávají sami na příslušnou MŠ ve VM.
4. Zápis k prázdninovému provozu probíhá ve dnech 01.06. - 03.06.2020 od 8hod. do 15hod.
lic. Kývalová Iveta, pověřena řízením MŠ Kraiczova

 

SEZNAM VĚCÍ PRO DĚTI PO ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ 

Vážení rodiče,

zpracovali jsme pro Vás seznam věcí, které děti budou potřebovat a co nás každý den čeká po znovuotevření MŠ, veškeré informace naleznete v odkaze níže:

 co_nas_ceka_kazdy_den_v_ms.pdf 

S pozdravem

Zaměstnanci MŠ

 

INFORMACE K PROVOZU MŠ KRAICZOVA

 

Zřizovatel dne 06.05.2020 dočasně pověřil řízením MŠ Kraiczova paní lic. Ivetu Kývalovou, ředitelku MŠ Štěpánov, která bude školku řídit po dobu pracovní neschopnosti stávající ředitelky.

 

Mateřské školy v květnu znovu zahájí svůj provoz po uzavření z důvodu šíření koronaviru, a to od pondělí 18.05.2020.

 

Zápisy probíhají v období od 11.05. – 15.05.2020, to bez osobní účasti. Postup je uveden na webových stránkách MŠ.

 

Prázdninový provoz v MŠ byl schválen v upravené podobě dne 06.05.2020 tak, aby bylo možné vyjít vstříc zaměstnaným rodičům. MŠ Kraiczova bude v červenci uzavřena a otevře se v srpnu. Během prázdnin budou v provozu třídy mateřských škol tak, aby byl pokryt celý červenec a většina srpna. Nový harmonogram bude vyvěšen na webových stránkách MŠ.

 

Provoz v MŠ Kraiczova ve školním roce 2020/2021 bude od září řádně zajištěn.

 

 

Aktuální informace
Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se blíží znovuotevření naší mateřské školy, budeme Vás telefonicky kontaktovat a zjišťovat Váš zájem, zda vaše dítě nastoupí do konce školního roku do mateřské školy za níže uvedených bezpečnostních podmínek, vydaných ministerstvem školství, mládeže a tělevýchovy:
provoz_materskych_skol_do_konce_skolniho_roku.pdf 
O termínu znovuotevření mateřské školy a dalších aktuálních informacích Vás budeme aktuálně a neprodleně informovat.
Při prvním vstupu do MŠ musí zákonný zástupce dítěte předat učitelkám ve třídě čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (k vytištění v odkaze níže), popř. vyplní formulář v papírové podobě v MŠ v den nástupu dítěte.
cestne_prohlaseni_o_neexistenci_priznaku_viroveho_infekcniho_onemocneni.pdf
S pozdravem
Zaměstnanci MŠ

Prázdninový provoz - POZOR ZMĚNA!
Vážení rodiče,

v následujících dnech Vás budeme telefonicky kontaktovat a zjišťovat Váš zájem o prázdninovou školku.
Rozpis prázdninového provozu naleznete v odkaze níže:

Prázdninový provoz - změna!
S pozdravem
Zaměstnanci MŠ

Zápis do ZŠ
Vážení rodiče,

zasílám odkaz - inspiraci: Zahrajte si na zápis do 1. třídy doma -24. úkolů ke stažení:
https://www.skolnisvet.cz/24-ukolu-pri-domaci-hre-na-zapis-do-1-tridy/?utm_source=fb&utm_medium=reklamaprispevek&utm_campaign=24ukolu
Pracovní list úkolů pro budoucí prvňáčky
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
S pozdravem

Bc. Petra Juříková
ředitelka MŠ

Inspirace
Vážení rodiče, 
v dnešní nelehké situaci, kdy jste doma s dětmi, Vám posílám pár tipů, snad inspirujících, pro různé aktivity s dětmi.

Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání:
http://www.predskolaci.cz/
https://www.detsky-web.cz/
https://www.hrajeme-si.cz/
Výtvarné a tvořivé činnosti:

http://krokotak.com/
https://www.tvorivedeti.cz/
http://www.sikovny-cvrcek.cz/
http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

Touto cestou bych jménem celého kolektivu MŠ ráda poděkovala za milé překvapení "Jarní pozdrav do školky" od Kubíčka a Vojtíška. Po návratu do MŠ si tento krásný obrázek budete moci prohlédnout ve vestibulu MŠ, který je součástí tématické jarní výzdoby.
Přeji Vám hlavně pevné zdraví
S pozdravem
Bc. Petra Juříková
ředitelka MŠ

Uzavření MŠ
Vážení rodiče,
na základe písemného vyjádření města Valašského Meziříčí, prostřednictvím vedoucí OŠKS Ing. Stanislavou Šnajdrovou ze dne 17.3. 2020:
Mateřské školy zřizované městem Valašské Meziříčí budou od úterý 17. března 2020 uzavřeny.
Na základě rozhodnutí Krizového štábu města Valašské Meziříčí a rozhodnutí zřizovatele bude provoz v mateřských školách zřizovaný městem Valašské Meziříčí od úterý 17. března 2020 uzavřen.

Toto preventivní opatření přijaté ve snaze zabránit šíření koronaviru označovaného jako SARS CoV-2/ na území města Valašské Meziříčí bude platné až do odvolání. 
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) Vám pro zaměstnavatele vystavím po telefonické domluvě - pro bližší informace volejte na: 739 369 374.
Přeji Vám hlavně pevné zdraví
Bc. Petra Juříková
ředitelka MŠ 

Omezený provoz MŠ
Vážení rodiče,
na základě písemného vyjádření zřizovatele města Valašského Meziříčí, prostřednictvím vedoucí OŠKS Ing. Stanislavou Šnajdrovou ze dne 13. 3. 2020:
provoz mateřské školy zůstane od pondělí 16. 3. 2020 zachován, ale bude omezen - s ohledem na epidemiologickou situaci a na řadu usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření. Opatření potrvá do odvolání
Opatření k zajištění provozu mateřských škol, s účinností od pondělí 16. 3. 2020
- Provoz mateřské školy bude zajištován až do odvolání v omezeném režimu (po dobu nezbytně nutnou)
- Vzdělávání dětí v mateřské škole bude umožněno především dětem pracujících rodičů, kteří nemají možnost zajištění dohledu nad svými dětmi jinou osobou
- Děti rodičů nezaměstnaných, na mateřské a na rodičovské dovolené nebudou do mateřské školy docházet
- Odhlašování stravy zůstává jako dosud - každý rodič si zajistí odhlášení svého dítě telefonicky u vedoucí školní jídelny - 731 158 534
- Z důvodu omezení pohybu cizích osob ve škole na minimum, může dovnitř do budovy školy dítě doprovodit jen jedna osoba (případě jedna osoba zletilá v doprovodu nezletilé). Totéž platí v případě vyzvedávání.
- Omezení provozu platí až do odvolání
Děkuji za pochopení

Bc. Petra Juříková
ředitelka MŠ

Zrušení třídních aktivit
Vážení rodiče,
před potenciálním rozšířením nákazy Koronavirem COVI 19 budou od 11. 3. do odvolání zrušené veškeré třídní aktivity MŠTaké se ruší Den otevřených dveří 20. 3. 2019. 
Děkuji za pochopení

Bc. Petra Juříková
ředitelka MŠ 

Opatření před potenciálním rozšířením nákazy Koronavirem COVID 19
Vážení rodiče,

vyzývám všechny, kteří byli s dětmi o jarních prázdninách v zasažených oblastech, mezi které patří i Itálie, abyste své děti v pondělí 9. března 2020 neposílali do mateřské školy a nechali je ve 14 denní karanténě doma. Toto opatření vydávám v souladu s Výzvou Krajské hygienické stanice Zlín.
Další aktuální informace sledujte na www.khszlin.cz a na webových stránkách mateřské školy.
Děkuji za spolupráci.
Bc. Petra Juříková
ředitelka MŠ