Školní stravování

Školní stravování má nezastupitelnou funkci v procesu předškolního vzdělávání. Není to jenom o jídle, ale plní současně i funkci společenskou, estetickou a pokládá základy ke správnému stravování na celý život. Pestrost stravy a její správný a vyvážený poměr je zajištěn legislativou a to takzvaným spotřebním košem, který hlídá měsíční optimální spotřebu, masa, ryb, mléka, mléčných výrobků, tuků, cukrů, zeleniny, ovoce, brambor a luštěnin. Důraz se klade i na pitný režim, děti mají nápoje po celou dobu pobytu ve školce k dispozici.

Školní stravování musí současně plnit i přísné hygienické normy a podléhá kontrolám pro zjištění jejich dodržování.

Pracovníci školní jídelny:
Bc. Petra Přikrylová - vedoucí stravování
Lenka Dužíková - vedoucí kuchařka
Veronika Štěpnicová - kuchařka