Starají se o nás

Kolektiv mateřské školy není velký, jsme zařízení spíše rodinného typu čítající 13 stálých pracovníků.

Mateřskou školu vedla zkušeně ředitelka Blanka Kadlecová od roku 1990 do 31. 6. 2019. K 1. 7. 2019 nastoupila do funkce ředitelky mateřské školy Bc. Petra Juříková. Zástupkyně ředitelky je Bc. Petra Přikrylová, která je současně také vedoucí stravování a ekonomka školy, v mateřské škole působí od roku 2001.

Tým kvalifikovaných pedagogů tvoří Marie Pobořilová, Dagmar Štáblová, Bc. Jan Kašpar Nieubauer, Blanka Kadlecová, Mgr. Pavlína Šimčíková, Nikola Palátová.

Ve školní kuchyni vaří vedoucí kuchařka, vyučená v oboru, Lenka Dužíková a kuchařka Veronika Štěpnicová, kterou po dobu pracovní neschopnosti zastupuje Lenka Balšánová.

O úklid se stará Zdeňka Ptáčková a Emílie Karlíková. Druhý muž našeho kolektivu, pracující jako údržbář je Miloslav Pastrnek.