Zaměstnanci MŠ

Kolektiv mateřské školy není velký, jsme zařízení spíše rodinného typu.

Tým kvalifikovaných pedagogů tvoří lic. Jana Vašutová (ředitelka MŠ), Marie Pobořilová, Šárka Zuzaňáková, Dagmar Štáblová, Nikola Palátová, Bc. Kateřina Chromická, Bc. Kateřina Klapetková, DiS..
Vedoucí stravování, ekonomka a zástupkyně ŘŠ je Bc. Petra Přikrylová.


Ve školní kuchyni vaří vedoucí kuchařka, vyučená v oboru, Lenka Dužíková a kuchařka Elena Vízdalová.


O úklid se stará Zdeňka Ptáčková a Emílie Karlíková. Miloslav Pastrnek je naším udržbářem.