Zápis do MŠ

 


Zápis do MŠ pro rok 2023/2024 proběhne dne 
od 8:00 do 15:00 hod.
 
Přihlášky budou na webu a k dispozici přímo v MŠ od 

POVINNÉ DOKUMENTY

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 potvrzená lékařem

Kopie rodného listu

Občanský průkaz ke kontrole trvalého pobytu, případně doklad o bydlišti ve Valašském Meziříčí, pro občany EU a třetích zemí pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce. Platí povinnost doložení oprávnění k pobytu na území ČR více než 90 dní (ustanovení §20 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Vyplněná žádost o přijetí musí být potvrzena dětským lékařem. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, případně má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto neplatí pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání.

MOŽNOSTI DORUČENÍ

Do datové schránky školy: 288aq4k

Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma, více na: chcidatovku.gov.cz/    

Nelze poslat jen prostý e-mail !!!

Poštou na adresu: Mateřská škola Valašské Meziříčí, Kraiczova 362, okres Vsetín, příspěvková organizace, Kraiczova 362, Valašské Meziříčí 757 01 (rozhodující je datum podaní na poště).

Osobní předání v ředitelně nebo u ekonomky školy, a to pouze ve čtvrtek 12. 5. 2022.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem aj.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DO MŠ

Pravdivost údajů v „Žádosti o přijetí dítěte do MŠ“ bude ověřena rodným listem dítěte a dokumentem, potvrzujícím trvalé bydliště dítěte ve Valašském Meziříčí.

Každá žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude označena registračním číslem.

V souladu s § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, může MŠ přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost neplatí pro děti, které nastoupí 1. 9. 2022 k povinnému předškolnímu vzdělávání (děti, které dovrší 5 let do 31. 8. 2022), po těchto dětech ředitelka doklad o očkování nevyžaduje.

Na webových stránkách www.mskraiczova.cz a na hl. dveřích budovy MŠ bude vyvěšen seznam registračních čísel dětí (které dostanete přiděleny) přijatých či nepřijatých do MŠ do 30 dnů od ukončení zápisu.

UPOZORNĚNÍ K ZÁPISU

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem k dočasné ochraně podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.
Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. července 2022.

Přesný termín bude upřesněn.

Дошкільна освіта
Дошкільна освіта проходить в дитячому садку і призначена для дітей, як правило, від 3 до 6 років, останній рік перед вступом до початкової школи в ЧР є обов'язковим.

Не обов'язково відразу вирішувати дошкільну освіту, але якщо Ви вирішили записати дитину в дитячий садок, це Ваше право, і Ви можете зробити це в будь-який час. Однак у певному дитячому садку зараз може не бути вільного місця (тобто протягом навчального року) і тому Вам можуть відмовити. В цьому випадку ситуацією займеться засновник або крайова адміністрація, яка призначить Вам  іншу школу, в якій буде місце для дитини.

Для дітей, що народилися з 1.9.2016 р. по 31.8.2019 р. з українським громадянством, які прибувають до ЧР у зв'язку зі збройним конфліктом, крайній термін зарахування до дитячого садка на 2022/23 навчальний рік встановлено в період з 1 червня 2022 р. по 15 липня 2022 р. Конкретний термін зарахування в цей період встановлюється дитячим садком. Якщо Ваша дитина народилася з 1. 9. 201 р. по 31. 8. 2017 р., то для неї в  навчальному році 2022/2023 дошкільна освіта буде обов'язковою, і тому, в будь-якому випадку, необхідно записати дитину в дитячий садок на зазначену дату, якщо це не відбудеться раніше.

Як правило, Ви вибираєте дитячий садок відповідно до Вашого місця проживання. Якщо Ви не знаєте як на то, будь ласка, зв'яжіться з муніципальним офісом, а в Празі з муніципалітетом міського району. Із заявою про прийом Вам допоможе конкретний дитячий садок, в якому також є заява українською мовою. Ви повинні пред'явити свій документ, що засвідчує особу, і документ, що засвідчує особу дитини (можна використовувати візу або інший документ). Також необхідно пред'явити довідку від дитячого лікаря в ЧР про вакцинацію дитини (за винятком дітей, які отримують обов'язкову дошкільну освіту).

В дитячому садку оплачується навчання і шкільне харчування. Плата за навчання не поширюється на обов'язкову дошкільну освіту. Якщо у Вас виникнуть проблеми з оплатою зборів, школа порадить Вам, як вирішити ситуацію.

HTTPS://WWW.EDU.CZ/UKRAJINA/