Zápis do MŠ

VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ZÁPIS DĚTÍ PŘIJATÝCH OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021:
Výsledek přijímacího řízení

Vážení rodiče,
sledujte webové stránky MŠ, v případě změny informujte na e-mail: reditelka@mskraiczova.cz

 

POZOR ZMĚNA - DŮLEŽITÉ

Žádost k přijetí dítěte k PV je tedy možné doručit následujícími způsoby:
a) do datové schránky školy (288aq4k),
b) e-mail MŠ reditelka@mskraiczova.cz formou přílohy v e-mailu NELZE považovat "Žádost..." jako originál
c) doručení prostřednictvím české pošty pozn. ZÁPIS. Mateřská škola Valašské Meziříčí 362, okres Vsetín, příspěvková organizace, Sídlo MŠ: Kraiczova 362, 757 01 Valašské Meziříčí 
d) osobním podáním (po předchozí dohodě se zastupující ředitelkou školy lic. Ivetou Kývalovou - mobil +420 702 008 812
e) v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte ve škole - nutno se předem dohodnout s ředitelkou školy tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy,
f) vhozením do klasické poštovní schránky, která je umístěna na plotě školy v zalepené obálce s poznámkou ZÁPIS.

Možnost nahlédnutí do spisu:
Místo: ředitelna MŠ Kraiczova- po předchozí dohodě se zastupující ředitelkou školy lic. Ivetou Kývalovou - mobil +420 702 008 812

 

Vážení rodiče, 

zápisy do mateřských škol zřízených městem Valašské Meziříčí proběhnou pro školní rok 2020/2021 od 11.05. 2020 do 15.05.2020.

Na základě Opatření MŠMT k zápisům do mateřských škol č.j.: MŠMT-15657/2020-1 proběhnou zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Informace a formuláře potřebné k zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání naleznete níže v PDF.

1. Informace k zápisu dítěte k PV - důležité informace.
2. Žádost o přijetí dítěte k PV od školního roku 2020/2021 - formulář k vyplnění.
3. Čestné prohlášení rodiče dítěte o očkování - formulář k vyplnění = možnost doložení zákonné podmínky bez osobní návštěvy lékaře, ale je nutné poslat KOPII očkovacího průkazu dítěte s prohlášením a to k ověření, zda dítě splňuje pravidelné povinné očkování dle očkovacího kalendáře.
4. Kritéria pro přijetí dětí k PV - přehled, informace.

Žádost a jiné dokumenty můžete poslat na email reditelka@mskraiczova.cz nebo ekonomka@mskraiczova.cz   Prosím, do předmětu napište Zápis 2020,2021.


Výsledek přijímacího řízení bude vyvěšen na webových stránkách MŠ (zde) a při vstupu do budovy MŠ do 30ti denní zákonné lhůty, počítáné od 16. 5. 2020 - 5. 6. 2020. Den zveřejnění výsledků přijímacího řízení bude včas upřesněn. Dětem budou přiděleny registrační čísla - nahradí jméno a příjmení dítěte při zveřejnění výsledku přijímacího řízení. Registrační číslo dítěte Vám bude sděleno (telefonicky popř. e-mailem) dle kontaktu, který uvedete v Žádosti.