Zápis do MŠ

Zápis na školní rok 2024/2025

 


Vážení rodiče,

 

zveme Vás k zápisu, který proběhne v MŠ Kraiczova na školní rok 2024/2025

 

ve čtvrtek 16.05.2024 od 8.00 do 15.00 hodin.K zápisu si prosím přineste:

- vyplněnou žádost vytištěnou z elektronického předzápisu,

  potvrzenou dětským lékařem o  očkování

- rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu dítěte (OP)

 

 Děti, které nastupují k povinné předškolní docházce (5leté) nemusí mít lékařské potvrzení o očkování.

 

 

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy můžete využít: 

„Elektronický předzápis“. https://elektronickypredzapis.cz/

aplikace bude spuštěna od 1.4.2024 do 10.5.2024.

 

Po zaregistrování v této aplikaci je možné i vytisknout

 „Žádost o přijetí dítěte do MŠ Kraiczova“

 

 

Těšíme se na Vás.